استیج ۲ رسید تهران

استیج ۲ رسید تهران

فوریه 21, 2015
/ / /
Comments Closed

آقای SAM BADAVI تیونری که از ایشون کیت Ecutek گرفتم نماینده اصلی HKS تو دبی هستند و برای ما زحمت کشیدند قطعات رو فرستادند. یکسری از قطعات هم از امریکا اومد و ما ۱۵ دی ماه ۹۳ پول رو حواله کردیم بعد از ۴۵ روز حدود ۲ اسفند ماه رسید تهران.

عکسها :

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7959.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8023.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7960.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7964.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7969.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7973.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7979.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7980.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7990.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7994.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_7997.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8000.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8002.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8003.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8006.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8009.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8010.jpg

 

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8014.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/MG_8017.jpg

 

 

 

Comments are closed.