ادینول Addinol 0w-20 در ایران Iran

ادینول Addinol 0w-20 در ایران Iran

ژانویه 20, 2015
/ / /
Comments Closed

امروز ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ روغن ۰w-20 ادینول رسید به دستم. سفارش بچه ها هم هست ، از مدیریت محترم شرکت فراآسیا جناب آقای مهندس یزدی بخاطر واردات این روغن بسیار بسیار تشکر میکنم. از سرکار خانم عبداللهی هم که پیگیر کارها بودند تشکر میکنم.

تاریخ ۹۳/۸/۱۷ سفارش گذاشته شد و ۳۰ دی رسید تهران حدود ۷۳ روز.

 

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/1067-1.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/1067-2.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/1067-4.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/1067-5.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/1067-3.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/1067-7.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/1067-6.jpg

Comments are closed.