سفر با جی تی ۸۶ مشکی علیرضا

سفر با جی تی ۸۶ مشکی علیرضا

ژانویه 23, 2015
/ / /
Comments Closed

چهارشنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۳ ساعت ۳/۵ بعد از ظهر حرکت به سمت شهمیرزاد از تهران از جاده افسریه

پنج شنبه ساعت ۲/۵ بعد از ظهر حرکت از شهمیرزاد به سمت ساری (دیدن سولی جی تی سفید) از جاده کیاسر و فولادمحله و ادامه از ساری تا چالوس (جی تی مشکی علیرضا)

جمعه صبح حرکت از محمود آباد به سمت تهران از جاده فیروزکوه

 

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2376.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2422.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/start02.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/01/Start01.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2453.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2442.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2467.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2476.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2480.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2483.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2495.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2497.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2501.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2537.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2542.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2566.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2572.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2590.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2598.jpg

http://toyota86.ir/wp-content/uploads/2015/02/IMG_2596.jpg

Comments are closed.