گردهمایی دوستان

گردهمایی دوستان

دسامبر 4, 2014
/ / /
Comments Closed

خیلی سریع و ساده با همکاری دوستان گردهمایی تشکیل شد. ابتدا نزدیک اتوبان حقانی قرار اولیه گذاشته شد و بعد از کمی صحبت و آشنایی بیشتر بچه ها آروم ۱۲ تا ماشین به سمت لواسان حرکت کردیم.

خیلی خوش گذشت جای بقیه دوستان نیز خالی بود.

 

Comments are closed.